söndag 22 juni 2014

Sly bra för Stora Fågelsången


Stora Fågelsången. Smaka på orden!

Alla som en tidig försommarmorgon passerat genom Trekantsparkens skogliga del, ned mot strandbadet, anar nog bakgrunden till områdets namn.
Stora Fågelsången är en lysande beskrivning av den vibrerande fågelsången vid Trekanten en dag i maj.
Då dominerar koltrastarna med sina högst varierande röster. Klara, mjuka, lätt vemodiga melodislingor fyller luftrummet. Ibland tycks de ha ett lokalt inslag i sången, som ett prefix.
Till de definitiva skönsångarna hör också rödhaken, med sin porlande invitation till parning och familjebildning. Trädgårdssångaren inte att förglömma.
Utöver dessa grandiosa sångstjärnor vid Trekanten har vi näktergalen. Oansenlig och oftast skymd i bladverket höjer den rösten över alla andra.
Man närapå måste nypa sig i armen. Är det en rymling från någon zoologisk affär? Eller någon som flugit fel?
Nej, näktergalen är just en sällsam solist i denna stora kör.
Fågellivet runt Trekanten går inte av för hackor. Många av sångarna reser ju från ekvatorn för att här - en tid - fixa familjebildningen under jublande sång.
Värt att besinna är också att buskar och sly är en viktig förutsättning, inte något negativt, som en insändare ville ha det till. Den blandade växtligheten i Trekantsområdet gynnar den biologiska mångfalden. Därmed även oss människor.

Självklart ska vi bygga skolor för våra barn. Men inte i parker, aldrig någonsin i parker. De behövs än mer i en alltmer förtätad stad. Där ska vi alla kunna glädjas åt den stora fågelsången.

Låt oss hjälpas åt så att Gröndal och Stora Fågelsången även fortsättningsvis gör skäl för sina namn!

 

Gröndals Intresseförening

söndag 22 december 2013

Nyårsönskan - klokare beslut om Trekanten!

Snart ska det gamla året ringas ut. En tid för reflektion, löften och önskningar. Själv hoppas Gröndals Intresseförening att ni kommunalpolitiker måtte besinna er och lämna Trekantsparken ifred!
För 45 år sedan var området också illa ute. Då ville era företrädare bygga 1500 lägenheter runt sjön. Det var svår brist på lägenheter.
Efter flera års protester, aktioner, diskuterande och parlamenterande lät 1971 dåtidens politiker byggplanerna rinna ut i sanden.
"Rädda Trekanten" var en av de första miljöaktionerna i staden.
I slutet av 1960-talet var parollen att Trekanten behövdes som en grön lunga. Man ville rädda området och sjön som under 1900-talets första hälft fått ta emot en massa utsläpp. I Gröndal hade ju legat ett betydande industriområde, ett av stadens tidigaste.
Nu är föroreningarna inbäddade i sjöns bottensediment. Vattenkvalitet är numera god, för att inte säga mycket god. Och den välbesökta kommunala badstranden är väl ett signum på att sjön är klart badbar.
Förvandlingen beror på den konstgjorda bäck med syresatt vatten från reservoaren på Nybohovshöjden. Stockholm Vatten förser sjön med friskt kranvatten.
Hurra, miljön har fått gå före profiten!
Trekanten är idag resultatet av sällsynt goda beslut. Sjön och området som helhet har blivit en pärla. Fiskevårdsföreningen underhåller ädelfiskbeståndet, något till och med fiskgjusen gillar.
En typ av social/samhällelig ingenjörskonst vi kan vara stolta över.

Kontentan är ju att människor och annat levande trivs gott i Trekantsparken. I somras hördes näktergalen på Nynässidan (där skolan planeras). Och duvhöken häckade vid sjön för första gången. De fick två ungar. Svanfamiljen inte att förglömma. Så många förbipasserande som stannat, oroats och samtalat om deras öde!

Trekanten är en oas som höjer Gröndal/Liljeholmens attraktionskraft. Så till den milda grad att Trekanten nu riskerar att förlora på områdets stjärnstatus.
Beslutsfattarna kastar återigen lystna blickar mot parkområdet. Utan att ens ha undersökt alternativa lösningar vill de bygga en jätteskola där.
Händelserna för 45 år sedan går nu i repris.
Varför har beslutsfattarna inget lärt? Beror det på ett systemfel i beslutsfattandet? Rådgör politiker för lite och på fel sätt med invånarna? Vad kan göras?
För även om politikerna nu tänker visa att de har rätt att bestämma så kommer vi att säga att det är fel bestämt. Strandskydd är till för strandområdets skydd, en park ska skydda det som växer/finns i parken. Där bygger man inte. Inte ens en skola.
Vår nyårsönskan är att ni kommunalpolitiker inser det. Innan onödigt krut ödslas.
Vi tillönskar er ett bättre beslutsår!Gröndals Intresseförening


tisdag 10 december 2013

Rädda Trekanten - igen

Trekanten
För 60 år sedan ville byggmästare Olle Enkvist och borgarrådet Gösta Wennström fridlysa Trekanten. I slutet av 1950-talet tyckte stadens beslutfattare något liknande; området skulle få vara parkmark. År 1966 slog staden fast att Trekanten med omgivning passade som "fritidsoas".

Men det höll inte länge. Bostadsbristen var svår och staden tittade lystet på Trekanten.
Då som nu.


I november 1968 antogs en områdesplan. 1500 lägenheter planerades längs Trekanten. I februari 1968 fick allmänheten yttra sig. Kritiken var hård.
Rädda Söders sista sjö, var ett av stridsropen.

Ett år senare bildades "Rädda Trekanten", en av Stockholms första aktionsgrupper i miljöfrågor. Byalaget var den andra motståndsgruppen. Behåll Trekanten som lunga, var en av de självklara parollerna. Då som nu.


"Rädda Trekanten" krävde 1969 att få insyn i detaljplaneringen. Berörda hävdade sin rätt att få ett ord med i laget. Då som nu.
Samma år marscherade ca 400 personer i ett fackeltåg runt Trekanten. En rad aktiviteter höll engagemanget levande.

Den socialdemokratiska fullmäktigegruppen ändrade 1969 sin tidigare hållning. Park är bättre, sa de. Centerpartiet uttalade sig också för att skydda Trekanten.
Kampen från 1968 om Trekantens framtid gick vidare. Biblioteket var en given samlingspunkt i motståndet.
 

År 1970 ändrade den borgerliga majoriteten områdesplanen. Färre bostäder, ökat strandskydd från 30 till 50 meter, men fyra sjuvåningshus föreslogs där jätteskolan nu planeras.

Året därpå 1971 fick kommunfullmäktige (s)-majoritet. Områdesplanen korrigerades för andra gången. Endast t-banestranden skulle nu bebyggas för kulturell och social service samt 200 lägenheter för pensionärer, ungdomar och handikappade.
 

Motståndet bland folk mot byggplanerna var dock obrutet. Stränderna och området i dess helhet måste skyddas.
Den andra politiska kompromissen 1971 om Trekantsområdet gick aldrig till beslut i fullmäktige.
Istället har bitar av parkområdet tagits lite då och då. I accelererande omfattning under senare år.

Gröndals Intresseförening bildades 2013. Syftet är att få en sund utveckling i stadsdelen. Behovet av en grön lunga, ett grönt stråk mot centrum, växer i takt med att befolkningen ökar.Var med och påverka stadsdelen och Trekantsområdet. Nu som då.

För att få dåliga förslag att rinna ut i sanden. Nu - som då.


Gröndals Intresseförening